Welcome, Pjila'si, Fàilte, Bienvenue
Image: Placeholder

Isle Royale, 1744. N. Bellin. Map 711. Beaton Institute, Cape Breton University.

Unama'kikewey pipukaqney aknutmaqn ta'n wetapsik millesik aq kaqisimilamu'k, aq teltek kutey na'tu-koquey iknmatk wjit Kanataewey ta'n teli-milamu'k pipukwaqne'kati. Ta'n tela'sikip Unama'ki ki's sa'q wjit pipukwaqn, kutey ktikl pukwelkl wutanl Kanata, kisi-panuijkasitew wjiatew milamu'kl pipukwaqne'l ta'n telo'ltikipinn. Na telte'tasikipinn wula kisi-ankaptasin klaman kisi-kinua'tasitew ta'n tettuji paqsipki milamu'k koquey aq ta'n ne'kaw teli-mawi pipukutimk, aq siawi pipukutiten mimajuaqnminaq.

Wula nike' kijka'ji'jk iknmask Pi'tn Etlianko'tasimkewo'kuome'l ktapekiaqnn aq napuikasikl wejiaql Unama'kiewe'l Mikmawe'l, Wenjuakutmikewe'l, Kajimenakutmikewe'l aq Klmuejuapske'katike'l. Te's wula kutey mimajikel ktapekiaqne'l ta'n telo'ltikipn ekinua'tuek ta'n teli-piluamu'kl wta'tukwaqnnmual, wsitunual, ta'n teli-ankita'sultisni'k, teli-ankaptmi'tij wsitqamu aq jel me' ne'kaw. Na'sik nemitumk ta'n teli-wuli-mawita'jik tlia' na piluamuksultijik meta nkutey telo'ltijik, newte' wikultijik, ta'n teli-pma'tu'tij ta'n telo'ltijik, ta'n teli-kepmite'tmi'tij maqmikew, a'tukwaqnn wskwijinu'k pilue'k pejita'titek, aq ta'n teli-mtue'kis, wta'tukaqnmual, aq ta'n teliaqsipnek.

Piamiw lluiknek te'siska'q jel na'n awije'jkl aq awisi nutasikl ktapekiaqnn wejiaql milamu'kl pipukwaqtma'timkewe'l etekl wiaqtekl ta'n tekenl keskeltasikl wije'tikl aq ekina'matimkewe'l koque'l kutey ktapekiaqnn ta'n I'tlitasikipnn, ta'n teli-I'tliwi'kasikipnn aq ta'n I'tlinmitasikipnn. Ta'n teli-ankotmik aq teli-mawi-we'wimik, wula kia'spi-sa'qewe'l pipukwaqne'l kisi napi-pipukwasikl, teli-ajipjutmu'k wula ktapekiaqnn kepmite'tasikl aq kskeltasital wjit elmi'knikewaq nutqo'ltijik mawi-pipukutite'wk, nuji-mawte'taqitite'wk, ekina'masultite'wk telipkitawsulti'tij.

L'mikespiaq, assite'lmu'k kpipukwaqnminu ta'n ne'kaw tele'k kikmanaq elmi'knikewaq wulapetmnew apoqntitew klo'tasin ta'n telo'ti'kip siawa'sin aq kinu'tmuetew ta'n kistli-mawita'jik piluamuksultijik mimajuinu'k aq ta'n kisi-toqi-lukutijik ewe'wimi'tij pipukwaqn.